Værdier/Aktiviteter

Kærnehuset

Værdier:

 • Nærhed, tryghed og plads til det enkelte barn.
 • Sproglig og motorisk udvikling.
 • Vi forsøger i hverdagen at inddrage børnene så meget som muligt i daglige gøremål, som f.eks. at rydde op, tage deres eget tøj af og på.   


Aktiviteter :

I vores aktiviteter tager vi udgangspunkt i de 6 lærerplanstemaer:

 • Alsidig personlig udvikling
 • Sociale kompetencer
 • Sproglig udvikling
 • Krop og bevægelse
 • Natur og naturfænomener
 • Kultureelle udtrygsformer og værdier


Vi har samling hver morgen, hvor:

 • Vi synger Kærnehusets goddag sang
 • Vi læser højt
 • Børnene vælger sange fra vores sangkuffert
 • Vi laver bordteater - f.eks. De Tre Bukke Bruse.


Vi vægter udelivet meget højt, fordi vi mener, det er vigtigt at børnene får masser af frisk luft, samt de motoriske udfordringer naturen byder på.

Vi har en stor lukket have, hvor vi har en mindre bakke, som ud over en masse timers leg for børnene, netop giver dem muligheden for at udfordre og udvikle motorikken.

Ligeledes har vi et stort legehus, gyngestativ med forskellige gynger og rutschebane. Fælles for disse aktiviteter er, at børnene bruger tingene, når de selv uden hjælp er i stand til det.  Dermed får de både gavn af deres arbejde med at lære f.eks. at kravle op af bakken, stigen til rutchebanen osv. og glæde ved pludeslig at kunne en ny ting.